Pravidla účasti

flagge-tschechische-republik

 

 

 

 

  1. ) Základy

Akce je povoleno se účastnit pouze s následujícími sportovními pomůckami: inline-brusle, handbike (se světlem!), skateboard a kolečkoví bruslaři s dětským kočárkem nejlépe v zadní části skupiny.

Po dobu celého nočního inline-bruslení žádáme z důvodu bezpečnosti, abyste si na cestu nebrali žádné skleněné lahve. Na místech, určených pro pauzu a na trasách jsou k dispozici koše na odpadky, které můžete využít!

Jízda je povolena výhradně jen na silnici! Užití chodníků nebo cyklostezek po dobu účasti je zakázána!

Drážďanské inline-bruslení je volnočasová akce pro kolečkové bruslaře, nikoliv závod.

  1. ) Pomocníci na trase neboli „Ordner“

Pokud byste se cítili nedostatečně zatíženi, můžete se nahlásit jako pomocníci na trase a podpoříte tím noční inline-bruslení. „Ordner“ jsou dobrovolní pomocníci, kteří se starají o vaší bezpečnost a bezproblémový průběh sportovní akce. Aby se předešlo úrazům a nečekaným událostem, pak je na prvním místě uposlechnout neprodleně pokynů od pomocníků na trase „Ordner“ a také pokynů policie.

„Ordner“ jsou naši pomocníci, kteří jsou oprávněni, napomenout účastníky, kteří nedodržují pravidla a v nejhorším případě zasahuje policie.

Naši „Ordner“ jsou absolutní nutností při této akci. Pokud bychom neměli dostatečný počet těchto pomocníků, nemohla by se akce konat. Tímto si vyhrazujeme právo kdykoliv danou akci zrušit. Chcete nás podpořit a jet noční inline-bruslení jako pomocník na trase („Ordner“), pak nás neváhejte kontaktovat: Telefonní číslo 03 51 – 48 48 794 nebo info@nachtskaten-dresden.de.

  1. ) Policie

Policie je oprávněna drážďanské noční kolečkové bruslení přerušit, dočasně zrušit nebo změnit trasu, pokud by byla ohrožena bezpečnost dopravy nebo pokud by to vyžadovaly jiné okolnosti.

  1. ) Ručení

Organizátor nepřejímá žádné ručení za možné eventuální škody na věcech či zdraví osob. Účast je na vlastní riziko. Účastí potvrzuje každý účastník, že je s tímto obeznámen a s danou skutečností srozuměn.

  1. ) Ochranná výbava

I pokud si myslíte, že umíte na kolečkových bruslích jezdit, nepodceňujte to. Bruslař vedle vás možná tak dobře na inline-bruslích neumí! Abychom předešli možným zraněním, apelujeme především na prevenci a důrazně Vám doporučujeme, abyste se vybavili chrániči na zápěstí, na lokty, na kolena a také helmou.

  1. ) Viditelnost

I přes zajištění bezpečnosti na trase je viditelnost velmi důležitá. Je tedy na místě, obléci si dobře viditelné, reflexní oblečení. Dále doporučujeme, abyste se vybavili malou baterkou pro neosvětlené úseky na trase.

  1. ) Na ulici

Prosím věnujte pozornost a jeďte po celou dobu dle pokynů pomocníků na trase („Ordner“) a dle pokynů policie. Zdržujte se výhradně na daných stranách silnice, které k tomu byly vyhrazeny. Nevjíždějte do protisměru. Na víceproudé silnici použijte k jízdě pouze pravou část vozovky.

Na křižovatkách, shromažďovacích místech a místech určených pro pauzy, respektujte a neomezujte dopravu. Nepředjíždějte pomocníky na trase „Ordner“, kteří jedou za sanitárním vozidlem! Tito lidé zajišťují bezpečnostní odstup od auta s hudbou ve vzdálenosti minimálně 5 metrů. Je to z důvodu vaší bezpečnosti! Nezabraňujte jim ve vykonávání jejich činnosti!

8.) Nebezpečná místa

 

Jako jsou přejezdy tramvají, poškozený povrch silnice, bruslař, který upadl atd., musí být okamžitě ohlášeno zvednutím ruky a varovným výkřikem („Vorsicht“, „Achtung“: v obou případech to znamená „Pozor“). Na nebezpečných místech nebo na místě, kde si chcete odpočinout, zvedněte okamžitě a viditelně obě ruce nahoru! Tím upozorníte další bruslaře na možné nebezpečí.

9.) Jízda z kopce dolů

 

Bruslaři nebo jezdci, kteří nemají moc zkušeností, by měli jet pomaleji a držet se vpravo, aby rychlejší účastníky neomezovali v jízdě. Tím zamezíte možným nehodám. Pokud si nejste jisti, zda kopec dokážete sjet, pak oslovte naše pomocníky na trase„Ordner“, oni vám pomohou.

10.) Zvláštní manévry při jízdě

 

Cik – cak jízda, jízda po zpátku, slalom a další podobné jízdy jsou při drážďanském nočním inline-bruslení zakázány, protože by docházelo při náhlých a nečekaných výchylkách jízdy velmi rychle k nehodám a těžkým zraněním.

11. ) Nehody

 

Nejdříve dejte účastníkům za Vámi vědět, že se nacházíte na nebezpečném místě, aby do Vás nenarazili. Pokud je možno, opusťte inline-trasu a vyčkejte příjezdu sanitárního vozu, kde Vám bude zajištěna první pomoc a pokud bude nutno, pak i převoz do nemocnice.

Fyzicky vyčerpaní účastníci, kteří nemohou akci dokončit z důvodu puchýřů, vyčerpání atd. musí akci opustit a dopravit se ke startu nebo domů sami.

Pro všechny zraněné účastníky platí: Prosím vyčkejte na pravé straně silnice na sanitární vůz.

12.) Pořadatelé

 

Pořadatel drážďanského nočního inline bruslení je spolek „Dresden skatet e.V.“, zastoupený obchodním představenstvem. Pořadatel je zavázán a oprávněn, účastníky z dané akce okamžitě vyloučit, pokud se chovají hrubě, vícekrát neuposlechli pokynů „Ordner“ či policie a ignorovali předpisy silničního provoz a účastnická pravidla kolečkového bruslení. Toto právo mají takév zastoupení naši pomocníci na trase„Ordner“.

24.03.2017

(přeložila Šárka Vacková z Pirny – E-Mail: vac.sarka[at]gmail.com / Website: http://on-the-continent.com/)

Newsletter
WERDEN SIE PARTNER
Positives Image, breite Zielgruppe, überregionale Bekanntheit – werden Sie Partner des Dresdner Nachtskaten Sponsorenseite
STADTRUNDFAHRT
Verbinden Sie einen Besuch beim Dresdner Nachtskaten mit einer Stadtrundfahrt und sehen Sie noch mehr von unserer tollen Stadt!
Slideshow