Spolek

 

Spolek „Dresden skatet e.V.“ podporuje materiálně a také svými nápady kolečkové sporty ve městě Drážďany, obzvláště v oblasti pořádání akcí a vytvoření infrastruktury pro kolečkové sporty v Drážďanech. Zaměřujeme se výhradně a bezprostředně na účelově prospěšné využití ve smyslu daňového zvýhodnění daňového zákona vždy v platném znění.

Na základě toho organizujeme drážďanské noční kolečkové bruslení už od roku 1998 a je to jedna z největších inline- akcí v Německu. Drážďanské kolečkové bruslení se může konat pouze za přispění sponzorských příspěvků. Roku 2017 jsme oslavili naši 20. sezónu působnosti. Roku 2011 se projekt rozšířil na dětské noční kolečkové bruslení. Vznikly nové trasy extra pro děti (ve věku 3 až 12 let) s doprovodem policie a záchranného vozidla jako u tras pro dospělé.

Díky našemu angažmá se snažíme kolečkové sporty v Drážďanech reprezentovat a stojíme za rozšířením a údržbou skate parku v Drážďanech.

Náš spolek je závislý na sponzorech a finanční podpoře. Jen díky tomu se mohou každou sezónu akce konat.

Sponzorovat nás můžete i Vy na následující konto spolku „Dresden skatet e.V.“:

IBAN: DE 7085 0503 0031 2026 2446

BIC: OSDDDE81XXX

Ostsächsische Sparkasse Dresden

U vozidla s hudební reprodukcí, sanitárního vozu a u půjčovny jsouk aždý inline pátek umístěny naše boxy na sponzorské příspěvky. Na přání můžeme vystavit i účet o sponzorství.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům a partnerům za sponzorské a finanční příspěvky, díky nimž se drážďanské noční kolečkové bruslení může konat.

Všechny obsahy, fotografie, plány a ilustrace jsou právně chráněny. Nedovolené zacházení s nimi nebo jejich úpravy jsou přípustné pouze po získaném písemném povolení od spolku Dresden skatet e.V.

(přeložila Šárka Vacková z Pirny – E-Mail: vac.sarka[at]gmail.com / Website: http://on-the-continent.com/)

 

Newsletter
WERDEN SIE PARTNER
Positives Image, breite Zielgruppe, überregionale Bekanntheit – werden Sie Partner des Dresdner Nachtskaten Sponsorenseite
STADTRUNDFAHRT
Verbinden Sie einen Besuch beim Dresdner Nachtskaten mit einer Stadtrundfahrt und sehen Sie noch mehr von unserer tollen Stadt!
Slideshow