Pravidla účasti

flagge-tschechische-republik

1. Základní pravidlo
Jezdí se zásadně po silnici. Na chodníku nemá bruslař co pohledávat!!!

2. Organizátor
Organizátor je dobrovolný pomocník, který se stará o vaší bezpečnost a o hladký průběh akce.
Pro zamezení nehodám a jiným incidentům je nutné neprodleně plnit pokyny našich organizátorů
a policie. Organizátoři jako pomocníci pořadatele  jsou oprávněni účastníka, který nedodržuje pravidla, z akce vyloučit a to i v případě potřeby za asistence policie.
Organizátoři jsou pro konání akce nezbytnou podmínkou. V případě nedostatečného počtu
organizátorů si vyhrazujeme právo akci odvolat. Chcete-li nás podpořit a zúčastnit se jako
organizátor, hlaste se na našem tel. 03 51 – 48 48 794.

3. Policie
Vyžaduje-li to bezpečnost dopravy nebo jiné okolnosti, je policie oprávněna Drážďanské noční
bruslení přerušit, ukončit, nebo změnit jeho trasu.

4. Závazky
Pořadatel nezodpovídá za případné osobní či věcné škody. Účastníci se účastní akce na vlastní riziko. Svou účastí na Drážďanském nočním bruslení účastník stvrzuje, že se seznámil s pravidly a že jim porozuměl.

5. Ochranné pomůcky
I když se domníváte, že jedete bezpečně, bruslař vedle vás to možná nedělá. Proto vám naléhavě doporučujeme používat ochranné pomůcky pro zamezení úrazům. Chrániče kolen, loktů a zápěstí, jakož i přilba, výrazně snižují riziko úrazu.

6. Viditelnost
Navzdory zabezpečení trasy je vaše viditelnost velmi důležitá, proto je vhodné nosit dobře viditelný, reflexní oděv. Dále doporučujeme kapesní svítilnu pro neosvětlené úseky tratě.

7. Na ulici
Jezděte prosím pouze na organizátory a policií uvolněné straně ulice a nevjíždějte do protisměru. Na
víceproudové silnici se jezdí zásadně v pravém pruhu. Na křižovatkách, shromaždištích a odpočívadlech dávejte pozor, abyste nepřekáželi ostatní dopravě.
Od hudebního vozu dodržujte odstup minimálně 5m. Zavěšování, přidržování, popř. sezení na přívěsu je přísně zakázáno!!!

8. Nebezpečná místa
Překážky na trase (tramvajové koleje, poškozená vozovka, zranění či odpočívající bruslaři, zastavování) by měly být signalizovány zvednutím obou rukou nad hlavu. Obě ruce nad hlavou tedy signalizují možné nebezpečí na trase. Je třeba zvýšit pozornost!!!

9. Z kopce
Nejistý jezdec nebo jednoduše bruslař, který chce jet pomaleji, by se měl držet vpravo, aby
neomezoval rychlejší bruslaře a předcházel nehodám. Nezkušený bruslař se může kdykoliv
obrátit na organizátory, kteří mu pomohou dolů z kopce.

10. Zvláštní jízdní manévry
Klikatá jízda, jízda pozadu, slalom apod. jsou při Drážďanském nočním bruslení zakázány,
protože náhlé úhybné manévry mohou rychle vést k nehodám a těžkým pádům či zraněním.

11. Nehody
V případě nehody opusťte jízdní dráhu a počkejte na doprovodnou lékařskou službu, která vám poskytne první pomoc a v případě nutnosti vás transportuje do nemocnice.
Fyzicky vyčerpaní jezdci a bruslaři, kteří již nemohou pokračovat v pelotonu (z důvodů puchýřů,
odřenin apod.) musí akci opustit a na vlastní náklady dopravit domů nebo na místo startu.
(Pro všechny zraněné účastníky platí: Čekejte prosím na krajnici pravého jízdního pruhu)

12. Pořadatel
Pořadatelem Drážďanského nočního bruslení je registrované sdružení „Zájmové občanské sdružení Drážďanského bruslení“. Pořadatel je oprávněn a povinen vyloučit účastníka za hrubé porušení pravidel silničního provozu, pravidel účasti na Drážďanském nočním bruslení, za porušení podmínek a zásad „Povolení k uspořádání akce“, jakož i nedodržení pokynů policie.
Toto právo vykonává organizátor v zastoupení  a z pověření pořadatele.

Poslední aktualizace (pátek: 02.04.2013)

nächste Veranstaltung:

Freitag, 07.07.2017

75%
Startwahr-
scheinlichkeit
WERDEN SIE PARTNER
Positives Image, breite Zielgruppe, überregionale Bekanntheit – werden Sie Partner des Dresdner Nachtskaten Sponsorenseite
Slideshow